Privacyverklaring en cookie beleid Praktijk Droomtijd 01 april 2020

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die over een persoon gaan of te herleiden zijn naar een persoon. Praktijk Droomtijd verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. We willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Praktijk Droomtijd persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Cliënten die behandelingen ontvangen bij Praktijk Droomtijd.
  • Mensen die interesse tonen in onze behandelingen.
  • Mensen die diensten verlenen aan Praktijk Droomtijd, zoals bijvoorbeeld adviseurs, leveranciers, etc.

 

Waarvoor en hoe lang verwerkt Praktijk Droomtijd persoonsgegevens?

a. Om een relatie met je te kunnen aangaan

Als je overweegt om een behandeling te krijgen, dan hebben we persoonsgegevens nodig. De gegevens die we in eerste instantie van je ontvangen via een van onze contactformulieren, intakeformulier, of via telefoon of e-mail worden uitsluitend binnen Praktijk Droomtijd gebruikt voor de stappen die nodig zijn voor afstemming voor het afspreken van een behandeling.

b. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je met Praktijk Droomtijd een behandelovereenkomst bent aangegaan, willen we je goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst verwerken we persoonsgegevens. We gebruiken je naam en adresgegevens om contact met je te onderhouden. We leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in e-mailberichten en/of in brieven. Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst verleen je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.

c. Voor ontwikkeling en verbeterdoeleinden

We kunnen de gegevens die we van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen we de dienstverlening aan jou en andere opdrachtgevers verbeteren.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Praktijk Droomtijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

e. Voor archiefdoeleinden

We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als we de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen we de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Praktijk Droomtijd?

De persoonsgegevens van cliënten die verzameld worden: Voorna(a)m(en), Achternaam/Meisjesnaam, Adres, E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s), Geboortedatum, Geslacht, Tijdstip afspraak, Betalingsgegevens.

De persoonsgegevens die verzameld worden van dienstverleners: Voorna(a)m(en), Achternaam, Adres, E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s), Bedrijfsnaam, Factuuradres.

Waar en met welke beveiliging verwerkt Praktijk Droomtijd persoonsgegevens?

De gegevens die Praktijk Droomtijd ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Interne servers Praktijk Droomtijd

Jouw persoonsgegevens op intakeformulieren, inschrijfformulieren en facturen worden op de interne servers bewaard van Praktijk Droomtijd. De servers van Praktijk Droomtijd zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en daar waar mogelijk gecombineerd met tweestapsverificatie.

TransIP en Google Suite

De e-mail en website van Praktijk Droomtijd worden gehost bij TransIP en Google. Als je contact opneemt via e-mail of het contact formulier, worden die betreffende mails en contact formulieren opgeslagen op de interne servers van Praktijk Droomtijd en de servers van Google. Het domein van Praktijk Droomtijd is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord gecombineerd met tweestapsverificatie. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Google Cloud

Er wordt een versleutelde back-up bewaard van jouw gegevens in facturen en contracten op Google Cloud t.b.v. van continuïteit van Praktijk Droomtijd. Deze back-up is ook beveiligd met een wachtwoord.

Microsoft Office 365

Praktijk Droomtijd maakt gebruik van Teams. Dit is een beveiligde omgeving en wordt gehost bij Microsoft. In bepaalde gevallen kan het nodig of wenselijk zijn om via videobellen contact of een behandelsessie te hebben met jou. Je ontvangt dan een uitnodiging voor dit contact of deze behandelsessie. Je kunt deze benaderen via de browser Google Chrome of je kunt de Teams-app downloaden. Spraak en/of videogesprekken via Teams zijn alleen zichtbaar en toegankelijk voor de personen die zijn uitgenodigd voor het gesprek. Dat zijn alleen jij en de therapeut, of jij, je partner en de therapeut in geval van relatietherapie, tenzij anders overeengekomen. Het is te allen tijde in Teams te zien wie aanwezig zijn in het gesprek.

Hoe gaat Praktijk Droomtijd met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Praktijk Droomtijd kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet hun functie toegang toe moeten hebben zoals behandelend personeel. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerkt Praktijk Droomtijd bijzondere persoonsgegevens?

Praktijk Droomtijd kan de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken: gezondheidsgegevens, godsdienst, levensovertuiging, en/of seksuele informatie indien besproken tijdens behandelingen. Je bijzondere persoonsgegevens zijn nodig voor het voltooien van de behandeling en bijhouden van je dossier.

 

Verwerkt Praktijk Droomtijd overige bijzondere persoonsgegevens?

Praktijk Droomtijd verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens.

 

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met derden zonder jouw schriftelijke toestemming vooraf.
Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

Heb ik inzage in welke persoonsgegevens Praktijk Droomtijd van mij verwerkt?

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Praktijk Droomtijd zijn vastgelegd en bewaard worden. Je kunt een aanvraag doen via e-mail naar info@praktijkdroomtijd.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Ook kun je vragen voor rectificatie, overdracht of wissen van je eigen gegevens.

 

Hoe gebruikt Praktijk Droomtijd cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Een Cookie geeft ons geen toegang tot jouw computer en vertelt ons geen andere informatie dan de informatie die je ons hebt gegeven.

We maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. Het betreft in ons geval geen reclame- of advertentiecookies. Als bezoeker kun je via ons geen reclame van derden ontvangen.

Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze content te kunnen bieden.

Over het geheel genomen helpen cookies ons om je te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s je als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot jouw computer of enige informatie over jezelf.

Als je liever geen cookies wilt opslaan op jouw computer, kun je ervoor kiezen deze uit te zetten via je browser. Een eenvoudige gebruiksaanwijzing vind je bijvoorbeeld hier: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Google analytics en jouw gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren we hiermee de werking van de website. We anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De gegevens van bezoekers die we versturen naar Google Analytics worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

 

Kan Praktijk Droomtijd dit document wijzigen?

Praktijk Droomtijd confirmeert zich volledig aan de regelgeving welke voortvloeit uit voornoemde AVG en eventuele aanvullende regels op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt uiteraard ook met betrekking tot eventuele rechten welke (onbedoeld) niet in dit reglement zijn vermeld of eventuele onjuistheden in dit reglement.

Ja, onze privacyverklaring en cookie beleid wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we de privacyverklaring hier op aan. We adviseren om met enige regelmaat te controleren of je nog steeds instemt met ons beleid. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je opvragen via info@praktijkdroomtijd.nl.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Droomtijd kun je terecht bij de directie:

Dominique Stokman
Hoofdstraat 185
3781 AE Voorthuizen
Tel: +31 (0)6  44 99 88  97
E-mail: info@praktijkdroomtijd.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Droomtijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.